Kemas Kini Terakhir: 28 Mac, 2024

Pengenalan

Selamat datang ke CapCut. Dasar Privasi ini digunakan untuk aplikasi perisian mudah alih CapCut (“CapCut APP”), aplikasi perisian yang digunakan pada Komputer Meja (“Versi Komputer Meja CapCut”) dan laman web rasmi CapCut (“CapCut Web”), (secara kolektif, “Perkhidmatan” ). Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, berkongsi, dan selainnya memproses maklumat peribadi pengguna dan individu lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami.

Perkhidmatan ini disediakan dan dikendalikan oleh ByteDance Pte. Ltd. dengan alamat berdaftarnya di 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583 (“kami” “kita” atau “milik kami”) melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma Tambahan - bahagian Khusus Bidang Kuasa di rantau anda.

Untuk individu di Amerika Syarikat, sila rujuk Dasar Privasi Data Kesihatan Pengguna CapCut untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami boleh mengumpul, menggunakan, berkongsi dan memproses data kesihatan pengguna seperti yang ditakrifkan di bawah Akta My Health My Data Washington dan lain-lain undang-undang negeri A.S. yang serupa.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami boleh mengumpul maklumat berikut tentang anda:

Maklumat yang Anda Berikan kepada Kami

Maklumat Pendaftaran. Anda memberi kami maklumat apabila anda mendaftar di Perkhidmatan, termasuk tarikh lahir, alamat e-mel anda dan kata laluan sepadan yang anda tetapkan untuk akaun CapCut anda, akaun anda pada perkhidmatan rangkaian sosial lain (jika berkenaan) dan maklumat lain yang anda pilih untuk dedahkan dalam profil pengguna anda, seperti jantina anda.

Kandungan Pengguna. Kami mungkin mengumpul kandungan yang anda cipta, muat naik, jana atau akses melalui Perkhidmatan, termasuk gambar, imej, dan video yang anda muat naik, templat video yang anda jana atau lihat, ulasan yang anda buat, dan tindakan lain yang anda lakukan pada Perkhidmatan, seperti menyukai kandungan, termasuk metadata yang berkaitan (seperti masa, tempat dan individu yang mencipta kandungan) (“Kandungan Pengguna”). Apabila anda mencipta Kandungan Pengguna, kami boleh memuat naik atau mengimportnya ke Perkhidmatan sebelum anda menyimpan atau menyiarkan Kandungan Pengguna (juga dikenali sebagai pramuat naik). Contohnya, untuk mengesyorkan pilihan audio, menjana kapsyen, dan untuk memberikan cadangan diperibadikan lain, kami boleh pramuat naik Kandungan Pengguna untuk meningkatkan pengalaman anda. Anda tidak perlu mewujudkan akaun apabila menggunakan Perkhidmatan kami, tetapi beberapa fungsi akan terhad jika anda tidak mewujudkan akaun. Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang anda apabila anda memilih untuk menggunakan Perkhidmatan tanpa mewujudkan akaun, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Kenalan E-mel Anda. Jika tersedia, sekiranya anda ialah pengguna berdaftar di laman web kami dan anda memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Perkhidmatan menggunakan Google dan bersetuju dengan nyata untuk menyegerakkan kenalan Google anda, kami akan mengumpulkan alamat Gmail kenalan anda.

Maklumat Apabila Anda Menghubungi Kami. Apabila anda menghubungi kami, kami mengumpul maklumat yang anda hantar kepada kami, seperti bukti identiti atau umur, maklum balas atau pertanyaan tentang penggunaan Perkhidmatan anda atau maklumat tentang kemungkinan pelanggaran Terma Perkhidmatan kami, Garis Panduan Komuniti, atau dasar lain.

Maklumat Lain. Kami juga mungkin mengumpul maklum balas anda tentang Perkhidmatan jika anda memilih untuk memberikannya. Jika anda menggunakan ciri yang melibatkan pembayaran, termasuk program ganjaran, atau CapCut Cloud Space Service seperti yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan kami, kami dan/atau penyedia perkhidmatan atau partner perniagaan kami, seperti penyedia pembayaran, boleh mengumpul maklumat tentang pembelian atau transaksi pembayaran, seperti maklumat kad pembayaran, pengebilan, penghantaran, dan maklumat hubungan, dan item yang anda beli.

Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik

Maklumat teknikal yang kami Kumpul Tentang Anda. Kami secara automatik mengumpul maklumat tertentu daripada anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan. Maklumat tersebut termasuk alamat IP anda, pengecam peranti unik, pengecam pengiklanan, jenis rangkaian dan sambungan, model mudah alih atau peranti, pengeluar peranti, kod panggilan negara, nombor versi aplikasi, sistem pengendalian, peleraian peranti, bahasa sistem dan wilayah, dan maklumat bateri. Di mana anda log masuk daripada berbilang peranti, kami akan dapat menggunakan maklumat profil anda untuk mengenal pasti aktiviti anda merentas peranti.

Lokasi. Kami mengumpul maklumat tentang lokasi anggaran anda, termasuk maklumat lokasi berdasarkan kad SIM dan alamat IP anda. Kami boleh menggunakan maklumat sedemikian, sebagai contoh, untuk menyediakan anda kandungan yang diperibadikan.

Maklumat Penggunaan. Kami mengumpul maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan, termasuk maklumat tentang kandungan yang anda lihat, tempoh dan kekerapan penggunaan anda, dan interaksi anda dengan pengguna lain. Maklumat ini boleh merangkumi isu yang dihadapi ketika menggunakan Perkhidmatan kami, pilihan kandungan, seperti iklan yang anda tonton, video yang anda tonton, pengguna yang anda ikuti, dan pelekat serta penapis yang anda gunakan. Jika berkenaan, kami memproses maklumat tentang pengikut anda, suka yang anda terima, dan respons kepada kandungan yang anda muat naik. 

Maklumat Imej dan Audio. Kami mungkin mengumpul maklumat tentang video, imej dan audio yang merupakan sebahagian daripada Kandungan Pengguna anda, seperti mengenal pasti objek dan pemandangan yang muncul, kewujudan dan lokasi dalam imej muka dan atribut muka dan badan, sifat audio dan teks perkataan yang dituturkan dalam Kandungan Pengguna anda. Kami mungkin mengumpul maklumat ini, sebagai contoh, untuk mengaktifkan kesan imej dan video, untuk mengesyorkan dan mengawal kandungan, dan jika dibenarkan, untuk mengesyorkan kandungan atau menyiarkan iklan yang diperibadikan kepada anda.

Teks Kapsyen Automatik. Jika anda menggunakan fungsi kapsyen auto, kami akan mengumpul teks yang ditranskripsi dan teks yang diedit untuk membangunkan dan menambah baik fungsi ini serta mengawal kandungan.

Kuki. Bergantung pada bidang kuasa dari tempat anda mengakses Perkhidmatan, kami dan penyedia perkhidmatan dan partner perniagaan kami menggunakan Kuki untuk mengumpul data dan mengenali anda dan peranti anda di Perkhidmatan dan di tempat lain merentasi pelbagai peranti anda. Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan serupa untuk mengendali dan menyediakan Perkhidmatan. Contohnya, kami menggunakan kuki untuk mengingati pilihan bahasa anda, untuk mengukur trafik dan fungsi laman web, dan untuk tujuan keselamatan. Kami juga boleh menggunakan teknologi ini untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk menggunakan kuki kami di mana dikehendaki undang-undang. Anda mempunyai pilihan untuk menukar tetapan kuki peranti anda pada bila-bila masa, biasanya melalui menu “pilihan” atau “keutamaan” penyemak imbas anda. Bagaimanapun, sila ambil perhatian jika anda memilih untuk menolak, menyahaktif, atau memadam kuki, beberapa fungsi Perkhidmatan mungkin tidak lagi tersedia untuk anda.

Maklumat Dari Sumber Lain

Kami mungkin menerima maklumat yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini dari sumber lain, seperti:

Log masuk, Daftar atau Perkhidmatan Terpaut. Jika tersedia, dan sekiranya anda memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Perkhidmatan menggunakan perkhidmatan pihak ketiga seperti Apple, Facebook, Google, TikTok, atau Youtube, perkhidmatan tersebut memberikan kami maklumat seperti, maklumat profil awam anda, termasuk nama pengguna, e-mel, dan gambar profil anda. Bergantung pada perkhidmatan yang disediakan, perkhidmatan pihak ketiga ini juga mungkin berkongsi senarai kenalan anda, dan maklumat tentang penggunaan perkhidmatan tersebut oleh anda.

Lain-lain. Kami mungkin menerima maklumat tentang anda daripada orang lain, contohnya, termasuk di mana anda dimasukkan atau disebut dalam Kandungan Pengguna, dalam rayuan, aduan, permintaan atau maklum balas yang diserahkan kepada kami oleh pengguna atau pihak ketiga, atau jika maklumat hubungan anda diberikan kepada kami oleh pengguna.

Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

Kami akan menggunakan maklumat anda untuk:

sahkan umur dan identiti anda;

mentadbir dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk untuk membolehkan anda mencipta, mengedit, mengubah suai dan berkongsi Kandungan Pengguna dan berinteraksi dengan pengguna lain, membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

mempromosikan kandungan anda kepada pengguna lain;

berkomunikasi dengan anda, termasuk memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan;

memberikan anda maklumat atau kandungan yang disesuaikan atau diperibadikan atau kandungan yang mungkin menarik minat anda, seperti komunikasi pemasaran mengikut keutamaan anda;

Untuk menguatkuasakan Terma Perkhidmatan,, Garis Panduan Komuniti, dan syarat serta dasar lain kami;

bertindak balas, mengendali dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan, dan maklum balas daripada anda;

menambah baik dan membangunkan Perkhidmatan dengan memastikan alat pada Perkhidmatan disampaika dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan peranti anda, dan dengan menambah baik teknologi kami, seperti model dan algoritma pembelajaran mesin kami;

mentadbir Perkhidmatan dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelidikan, statistik dan tujuan tinjauan;

mengesan penyalahgunaan, penipuan, dan aktiviti menyalahi undang-undang di Perkhidmatan dan memastikan keselamatan dan perlindungan anda, termasuk mengimbas, menganalisis, dan menyemak Kandungan Pengguna, dan metadata yang berkaitan untuk pelanggaran Terma Perkhidmatan, Garis Panduan Komuniti kami, serta syarat dan dasar lain, jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan;

menyediakan perkhidmatan pengiklanan, termasuk memaparkan pengiklanan (termasuk pengiklanan yang diperibadikan, jika dibenarkan) dan untuk mengukur dan memahami keberkesanan pengiklanan; dan

mematuhi kewajipan undang-undang kami, atau jika perlu untuk melaksanakan tugas demi kepentingan awam, atau untuk melindungi kepentingan pengguna kami dan orang lain.

Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk atau tujuan lain yang didedahkan kepada anda pada masa kami mengumpul maklumat anda, dengan persetujuan anda, atau sebaliknya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

Cara Kami Berkongsi Maklumat Anda

Bahagian ini menetapkan cara kami boleh berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga.

Penyedia Perkhidmatan dan Partner Perniagaan

Kami boleh berkongsi kategori maklumat peribadi yang disenaraikan di atas, termasuk <Maklumat yang anda berikan>, <Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik> dan <Maklumat yang kami peroleh daripada sumber lain>, dengan penyedia perkhidmatan dan partner perniagaan kami untuk memberikan anda Perkhidmatan bagi tujuan yang dinyatakan dalam Dasar ini. Mereka menyediakan perkhidmatan seperti pengehosan awan, penghantaran kandungan, sokongan pelanggan dan teknikal, kawalan kandungan, pemasaran, analisis, dan pembayaran dalam talian. Sebagai contoh, kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan:

Pembekal, subkontraktor dan partner perniagaan lain yang membantu kami menjalankan Perkhidmatan dan membantu menyediakan fungsinya (seperti menghantar pemberitahuan kepada anda). Tanpa had pada perkara di atas, harap maklum bahawa beberapa ciri pada CapCut dibangunkan berdasarkan integrasi dengan perkhidmatan API YouTube (“Perkhidmatan API YouTube”). Jika anda memilih untuk menggunakan Perkhidmatan API YouTube, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan YouTube (http://www.youtube.com/t/terms). Menurut Google, anda boleh membatalkan kebenaran anda untuk mengakses data anda melalui Perkhidmatan API YouTube dengan menggunakan fungsi yang disediakan oleh Google pada halaman tetapan keselamatan Google. (https://security.google.com/settings/security/permissions). Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan amalan privasi Google, sila lawati http://www.google.com/policies/privacy.

Analitik data, analitik ranap, dan penyedia enjin carian yang membantu kami dalam penambahbaikan dan pengoptimuman Perkhidmatan (termasuk memberikan anda maklumat atau kandungan yang disesuaikan atau diperibadikan).

Kumpulan Korporat Kami

Sebagai sebuah syarikat global, Perkhidmatan ini disokong oleh entiti tertentu dalam kumpulan korporat kami. Entiti ini mungkin memproses <Maklumat yang kami kumpul> untuk kami sebagaimana yang diperlukan untuk menyediakan fungsi penting, seperti penyimpanan, penghantaran kandungan dan pengoptimuman Perkhidmatan, keselamatan, penyelidikan dan pembangunan, analisis, pembayaran dalam talian, sokongan pelanggan dan teknikal, serta kawalan kandungan. Kami juga boleh berkongsi maklumat anda dengan mana-mana ahli kumpulan korporat kami untuk menambah baik Perkhidmatan, membolehkan anda mengakses perkhidmatan lain yang disediakan oleh ahli kumpulan korporat kami, atau untuk tujuan perniagaan dalaman.

Penyedia Perkhidmatan Rangkaian Sosial Pihak Ketiga

Jika anda memilih untuk mendaftar atau log masuk untuk menggunakan Perkhidmatan dengan butiran akaun rangkaian sosial anda yang lain atau butiran akaun perkhidmatan pihak ketiga yang lain atau memilih untuk link akaun Perkhidmatan anda dengan akaun rangkaian sosial yang lain, perkhidmatan pihak ketiga ini mungkin boleh mengumpulkan maklumat tentang anda, termasuk maklumat tentang aktiviti anda di Perkhidmatan, dan mereka mungkin memberitahu hubungan anda di perkhidmatan pihak ketiga tentang penggunaan Perkhidmatan anda, mengikut dasar privasi mereka.

Jika anda memilih untuk membenarkan perkhidmatan pihak ketiga mengakses akaun anda, kami akan berkongsi maklumat tertentu tentang anda dengan pihak ketiga, seperti ID aplikasi anda, token akses dan URL rujukan. Bergantung pada keizinan yang anda berikan, perkhidmatan pihak ketiga mungkin boleh mendapatkan maklumat akaun anda dan maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan. Di mana anda memilih untuk berkongsi Kandungan Pengguna yang anda cipta atau muat naik pada Perkhidmatan ke Perkhidmatn media sosial yang lain, Kandungan Pengguna, nama pengguna dan teks yang disertakan (jika ada) anda akan dikongsi di Perkhidmatan tersebut.

Partner Pengiklanan dan Pengukuran

Untuk memaparkan iklan kepada anda, kami mungkin berkongsi maklumat yang dikumpul melalui penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda (seperti pengecam mudah alih dan alamat IP peranti anda, dan maklumat berkaitan tentang lokasi anda yang dianggarkan dan penggunaan Perkhidmatan) dengan partner pengiklanan kami.

Bergantung pada wilayah dari mana anda mengakses Perkhidmatan kami, kami mungkin memaparkan iklan kepada anda berdasarkan aktiviti anda di seluruh laman web, aplikasi dan perkhidmatan lain. Maklumat ini mungkin dikumpulkan melalui kuki atau teknologi penjejakan yang serupa untuk memaparkan iklan yang lebih relevan kepada anda. Anda boleh menggunakan kawalan pengiklanan yang disediakan kepada anda dalam tetapan anda untuk menarik diri.

Maklumat yang dikumpul melalui penggunaan Perkhidmatan kami dan maklumat tentang prestasi iklan tersebut (seperti paparan, keterlibatan, dan klik) mungkin akan kami kongsi dengan partner pengukuran dan pengiklanan untuk membantu mengukur keberkesanan kempen pengiklanan. Kami juga mungkin berkongsi laporan agregat tentang prestasi kempen pengiklanan dengan pengiklan.

Kewajipan dan Hak Undang-undang

Kami boleh berkongsi <jenis maklumat yang kami kumpul> dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa awam, atau entiti lain jika dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian, atau jika kami percaya dengan niat baik bahawa penggunaan sedemikian adalah diperlukan secara munasabah untuk:

mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan kerajaan, atau kewajipan undang-undang dan peraturan lain yang terpakai, selaras dengan piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa;

menguatkuasakan Terma Perkhidmatan dan perjanjian, dasar dan piawaian lain, termasuk penyiasatan terhadap sebarang kemungkinan pelanggarannya;

melaksanakan atau membela sebarang tuntutan undang-undang, termasuk untuk membalas sepina, perintah mahkamah, proses undang-undang, permintaan penguatkuasaan undang-undang, tuntutan undang-undang, atau pertanyaan kerajaan;

mengesan, mencegah atau sebaliknya menangani isu keselamatan, penipuan atau teknikal; atau

melindungi hak, harta atau keselamatan kami, pengguna kami, pihak ketiga atau orang awam seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang (termasuk bertukar-tukar maklumat dengan syarikat atau organisasi lain untuk tujuan perlindungan daripada penipuan ).

Penjualan atau Penggabungan

Kami juga boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga:

sekiranya kami menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, dalam hal ini kami boleh mendedahkan data anda kepada bakal penjual atau pembeli perniagaan atau aset tersebut; atau

jika kami menjual, membeli, bergabung, diambil alih oleh, atau bekerjasama dengan syarikat atau perniagaan lain, atau menjual sebahagian atau semua aset kami. Dalam urus niaga sedemikian, maklumat pengguna mungkin antara aset yang dipindahkan.

Dengan Persetujuan Anda

Kami mungkin berkongsi maklumat dengan pihak ketiga dengan persetujuan anda atau atas arahan anda.

Pemindahan Data Antarabangsa

Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda boleh disimpan di pelayan yang terletak luar dari negara mastautin anda. Kami menyimpan maklumat yang kami kumpulkan dalam pelayan selamat yang terletak di Amerika Syarikat dan Singapura. Apabila kami memindahkan sebarang maklumat peribadi keluar dari negara tempat permastautinan anda, termasuk untuk satu atau lebih tujuan seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini, kami akan berbuat demikian menurut keperluan undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Hak dan Pilihan Anda

Pada beberapa versi Perkhidmatan, anda boleh mengakses, melihat, dan mengedit kebanyakan maklumat profil anda dengan melog masuk ke akaun anda, dan anda juga mungkin boleh mengawal cara anda menggunakan Perkhidmatan dengan melawati tetapan dalam aplikasi anda, termasuk untuk memutuskan sama ada anda melihat jenis pengiklanan tertentu pada Perkhidmatan atau atau untuk mengendali perkhidmatan pihak ketiga yang dipautkan ke akaun anda. Sekiranya tetapan dalam aplikasi tidak tersedia di negara anda, anda boleh memutuskan sama ada untuk melihat jenis iklan tertentu pada Perkhidmatan kami dengan menghantar e-mel kepada kami di capcut.support@bytedance.com atau menggunakan sebarang maklumat hubungan lain yang sesuai untuk negara anda. Jika anda memilih untuk log masuk, mendaftar atau memaut ke perkhidmatan pihak ketiga, seperti Apple, Facebook, Google, TikTok atau Youtube, anda mungkin boleh mengendali jenis data yang dikongsi dengan CapCut melalui tetapan perkhidmatan tersebut.

Anda mungkin boleh mengendali pilihan pengiklanan pihak ketiga untuk beberapa pihak ketiga yang kami bekerjasama untuk menyiarkan pengiklanan di seluruh Internet dengan menggunakan pilihan yang tersedia di https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp dan https://www.aboutads.info/choices. Selanjutnya, peranti anda mungkin mempunyai kawalan yang menentukan maklumat yang kami kumpulkan. Contohnya, anda boleh mengawal sama ada kami boleh mengumpul pengecam pengiklanan mudah alih anda untuk pengiklanan melalui tetapan pada peranti Apple dan Android anda. Anda juga boleh menarik diri daripada e-mel pemasaran atau pengiklanan dengan menggunakan mekanisme atau link “nyahlanggan” yang dinyatakan dalam e-mel pemasaran atau pengiklanan.

Seperti yang dibincangkan lebih lanjut dalam Terma Tambahan - Bidang Kuasa Khusus, anda juga mungkin diberikan hak di negara anda di bawah undang-undang yang terpakai, seperti keupayaan untuk mengakses data anda, memadamkan data anda, dimaklumkan tentang penggunaan data anda, membatalkan persetujuan anda, memfailkan aduan di hadapan pihak berkuasa yang berkenaan. Jika anda ada sebarang soalan tentang cara menggunakan tetapan dalam aplikasi atau ingin mengetahui tentang sebarang hak berkenaan dengan data peribadi anda yang mungkin anda miliki di negara tempat anda tinggal, sila hubungi kami di capcut.support@bytedance.com dan kami akan respons seperti yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Keselamatan Data

Kami mengambil beberapa langkah untuk memastikan maklumat anda dikendalikan dengan selamat dan selaras dengan dasar ini. Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar melalui Perkhidmatan.

Kami mengekalkan langkah keselamatan teknikal, pentadbiran, dan fizikal yang wajar dirancang untuk melindungi data peribadi anda daripada akses, kecurian, pendedahan, pengubahsuaian, atau kehilangan yang tidak dibenarkan. Kami mengekalkan langkah-langkah teknikal dan tersusun ini dan akan meminda mereka dari semasa ke semasa untuk meningkatkan keselamatan keseluruhan sistem kami.

Kami akan, dari semasa ke semasa, memasukkan link kepada dan dari laman web pihak ketiga. Jika anda mengikuti link ke mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar ini. Sila semak dasar-dasar ini sebelum anda menyerahkan apa-apa maklumat kepada laman web ini.

Pengekalan Data

Kami menyimpan maklumat anda selagi perlu untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam Dasar Privasi atau sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Tempoh pengekalan akan berbeza bergantung pada jenis maklumat dan tujuan kami menggunakan maklumat tersebut. Sebagai contoh, apabila kami memproses maklumat anda untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, kami menyimpan maklumat seperti maklumat akaun dan profil anda selagi anda mempunyai akaun.

Jika anda menggunakan CapCut Cloud Space Service, kami akan menyimpan kandungan anda untuk anda. Kami tidak akan mengakses, memproses atau memadam apa-apa kandungan atau maklumat yang anda telah muat naik dan simpan secara aktif dalam CapCut Cloud Space Service tanpa kebenaran anda, melainkan sebaliknya dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau peraturan. Entiti yang kami boleh berkongsi data anda seperti yang diterangkan di sini mungkin terletak di luar negara mastautin anda.

Maklumat Berkaitan Kanak-kanak Bawah Umur

CapCut tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Umur minimum untuk menggunakan Perkhidmatan mungkin berbeza bergantung pada negara atau wilayah anda berada. Jika anda percaya bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur, sila hubungi kami capcut.support@bytedance.com.

Kemas Kini Dasar Privasi

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami mengemas kini Dasar Privasi, kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan penting kepada dasar ini dengan mengemas kini tarikh “Terakhir Dikemas Kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini dan menyiarkan Dasar Privasi baharu, atau memberikan notis lain yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami mengesyorkan agar anda menyemak dasar ini dengan kerap untuk kekal dimaklumkan tentang amalan privasi kami.

Hubungi Kami

Soalan, komen dan permintaan tentang Dasar ini harus dialu-alukan dan hendaklah ditujukan ke alamat:

CapCut, Bytedance Pte. Ltd.

E-mel: capcut.support@bytedance.com

Alamat: 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583

TERMA TAMBAHAN – BIDANG KUASA KHUSUS

Sekiranya berlaku percanggahan antara peruntukan Terma Tambahan – Bidang Kuasa Khusus berikut yang berkaitan dengan bidang kuasa dari mana anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan serta Dasar Privasi yang selebihnya, Terma Tambahan – Bidang Kuasa Khusus yang berkaitan akan menggantikan dan mengurus tadbir pemprosesan data.

Argentina

Jika anda menggunakan perkhidmatan di Argentina, terma tambahan berikut terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara terma tambahan berikut dan peruntukan dalam kandungan utama Dasar ini, terma berikut akan diutamakan.

Hak dan pilihan anda. Menurut Undang-undang No. 25,326, Dekri Kawal Selia No. 1558/2001 dan peruntukan dan/atau resolusi mengikat yang dikeluarkan oleh Agensi untuk Akses kepada Maklumat Awam (Access to Public Information, “AAIP”), anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan data peribadi anda: akses, pembetulan dan pemadaman mengenai perlindungan data. Jika anda ada soalan tentang hak anda atau cara melaksanakannya, sila hubungi kami menggunakan maklumat di bahagian “Hubungi Kami”. Jika anda ada sebarang soalan tentang pemprosesan data peribadi anda, kami ingin menjelaskannya.

Kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami bertindak balas terhadap mana-mana permintaan hak anda. Anda juga berhak untuk membuat aduan kepada AAIP. Anda boleh menghubungi AAIP melalui laman: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/derechos.

Australia

Entiti tertentu dalam kumpulan korporat kami, yang terletak di luar Australia, diberikan akses jarak jauh terhad kepada maklumat anda supaya mereka boleh menyediakan fungsi tertentu, seperti yang diterangkan dalam bahagian “Cara kami berkongsi maklumat anda.”

Brazil

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Brazil, terma tambahan berikut terpakai:

Pelaksanaan hak perlindungan data. Undang-undang Brazil menyediakan hak tertentu kepada individu berkenaan dengan data peribadi mereka. Oleh itu, kami berusaha memastikan ketelusan dan kawalan akses untuk membolehkan pengguna mendapat manfaat daripada hak yang disebutkan.

Kami akan membalas dan/atau memenuhi permintaan anda untuk melaksanakan hak anda di bawah, mengikut undang-undang yang terpakai dan apabila terpakai, kepada Undang-undang Perlindungan Data Am Brazil - LGPD:

pengesahan sama ada data anda sedang diproses;

akses kepada data anda;

pembetulan data yang tidak lengkap, tidak tepat atau lapuk;

tanpa nama, menyekat atau memadamkan data;

pemindahan data peribadi kepada pihak ketiga;

membantah pemprosesan data peribadi;

maklumat entiti awam dan swasta yang mana kami berkongsi data;

maklumat tentang kemungkinan untuk menolak pemberian data peribadi dan akibat masing-masing, jika berkenaan;

penarikan balik persetujuan anda;

meminta analisa keputusan yang dibuat sepenuhnya berdasarkan pemprosesan automatik data peribadi yang menjejaskan kepentingan anda, termasuk keputusan yang dibuat untuk menentukan profil peribadi, profesional, pengguna atau kredit anda, atau aspek personaliti anda.

Mengesah identiti anda. Untuk keselamatan anda dan untuk membolehkan kami memastikan bahawa kami tidak mendedahkan sebarang data peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan, untuk mengesahkan identiti anda dan menjamin pelaksanaan hak anda yang mencukupi, kami mungkin meminta maklumat dan/atau dokumen khusus daripada anda sebelum kami boleh bertindak balas dengan sewajarnya terhadap permintaan yang diterima mengenai data anda. Semua data dan dokumen yang diterima daripada anda dalam proses membalas permintaan anda akan digunakan semata-mata untuk tujuan menganalisis permintaan anda, mengesahkan identiti anda, dan akhirnya bertindak balas kepada permintaan anda.

Had kepada hak anda Dalam situasi tertentu, kami mungkin mempunyai sebab yang sah untuk tidak mematuhi beberapa permintaan anda. Sebagai contoh, kami mungkin memilih untuk tidak mendedahkan maklumat tertentu kepada anda apabila pendedahan boleh menimbulkan risiko pelanggaran terhadap rahsia perdagangan atau hak harta intelek yang boleh menjejaskan perniagaan kami dengan teruk. Selain itu, kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan pemadaman apabila pengendalian data anda diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia atau apabila pengendalian tersebut diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan kami sekiranya pertikaian timbul. Apabila ini berlaku dan kami tidak dapat mematuhi permintaan yang anda buat, kami akan memaklumkan anda sebab kami tidak dapat memenuhi permintaan anda.

Sekiranya terdapat keraguan tentang privasi anda, hak anda atau cara untuk melaksanakannya, sila hubungi kami menggunakan maklumat di bahagian “Hubungi Kami”, Jika anda ada sebarang soalan tentang pemprosesan data peribadi anda, kami ingin menjelaskannya.

Pemindahan Data Antarabangsa. Kami berkongsi data peribadi anda secara global dengan syarikat kumpulan perniagaan kami untuk menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam Dasar ini. Kami juga boleh mensubkontrakkan pemprosesan data yang terlibat dalam Perkhidmatan atau berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga dari negara lain. Oleh itu, data peribadi anda mungkin tertakluk kepada undang-undang privasi selain daripada yang berkenaan di negara anda.

Setiap kali kami memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga yang terletak di negara lain, kami akan memastikan bahawa syarikat-syarikat ini mematuhi undang-undang perlindungan data yang terpakai dan kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan wujudnya perlindungan yang mencukupi untuk melindungi data peribadi anda dan untuk memastikan ia diproses dengan selamat.

Bahasa. Dasar mungkin telah disediakan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Portugis. Jika anda seorang pengguna di Brazil, anda hendaklah merujuk kepada versi Portugis, yang akan diutamakan.

DPO. Jika anda ingin menghubungi Pegawai Perlindungan Data, sila hubungi kami: dpobrasil@bytedance.com

Kanada

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Kanada, terma tambahan berikut terpakai.

Maklumat Berkaitan Kanak-kanak dan Remaja. Sila ambil perhatian bahawa jika anda menetap di Wilayah Quebec, anda hanya dibenarkan menggunakan Perkhidmatan ini jika anda berumur sekurang-kurangnya 14 tahun.

Hak Anda. Tertakluk kepada pengecualian terhad di bawah undang-undang yang terpakai, anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemas kini, membaiki dan membetulkan ketidaktepatan dalam maklumat peribadi anda dalam jagaan dan kawalan kami dan untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda. Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang ditetapkan di bawah. Kami mungkin memerlukan maklumat peribadi tertentu untuk tujuan mengesahkan identiti individu yang membuat permintaan itu.

Pilihan Anda. Anda boleh berhenti melanggan e-mel pemasaran kami pada bila-bila masa dengan mengklik link “nyahlanggan” yang disertakan di bahagian bawah setiap e-mel yang kami hantar. Anda juga boleh melaraskan keutamaan anda mengenai jenis pengiklanan diperibadikan tertentu dengan menggunakan alat Iklan dalam Tetapan anda, dan secara khusus dengan menavigasi ke "Pilihan Privasi Anda" dalam tetapan dalam aplikasi anda dan mematikan togol yang berkenaan.

Dasar Dalaman dan Kawalan Akses. Kami melaksanakan dan mengekalkan dasar dalaman dan langkah teknikal untuk menyekat akses kepada maklumat peribadi anda dalam organisasi kami. Akses kepada maklumat peribadi dalam organisasi kami terhad kepada pekerja yang memerlukan maklumat untuk melaksanakan fungsi kerja mereka. Sebagai contoh, pasukan sokongan pelanggan kami mungkin mempunyai akses kepada jenis maklumat tertentu semasa interaksi kami dengan anda, seperti menjawab aduan dan pertanyaan. Begitu juga, moderator kandungan kami boleh mengakses maklumat tertentu untuk menguatkuasakan Terma Perkhidmatan, Garis Panduan Komuniti serta syarat dan dasar lain kami.

Amalan Pengekalan Data. Kami mempunyai prosedur untuk mengehadkan tempoh pengekalan seperti yang ditetapkan dalam bahagian "Pengekalan Data" di atas. Apabila maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan tersebut atau tidak lagi diperlukan oleh undang-undang untuk disimpan, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melupuskannya dengan selamat mengikut prosedur dalaman kami.

Pindah ke Luar Negara Anda. Kami dan penyedia perkhidmatan kami (termasuk ahli, anak syarikat atau affiliate kumpulan korporat kami) boleh mengakses, menyimpan dan memproses maklumat peribadi di luar Kanada (dan, untuk penduduk Quebec, di luar Quebec), termasuk di Amerika Syarikat dan Singapura, dan bidang kuasa asing lain di mana kami atau penyedia perkhidmatan kami berada. Untuk maklumat tentang cara kami atau penyedia perkhidmatan kami (termasuk penyedia perkhidmatan di luar Kanada) memproses data peribadi, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang ditetapkan di bawah. Kami dan penyedia perkhidmatan kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang atau proses undang-undang yang terpakai, termasuk akses yang sah oleh mahkamah asing, penguatkuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan lain dalam wilayah tempat kami atau penyedia perkhidmatan kami beroperasi.

Hubungan. Jika anda seorang penduduk Kanada, anda boleh menghubungi Pejabat Privasi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan dalam bahagian “Hubungi Kami”.

Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), Switzerland dan UK

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di EEA, Switzerland atau UK (“Wilayah Eropah”), terma tambahan berikut terpakai:

Asas undang-undang untuk pemprosesan. Kami hanya menggunakan data peribadi anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda yang dihuraikan dalam Dasar ini diterangkan dalam jadual berikut.

Kategori maklumat peribadi dan tujuan pemprosesanAsas undang-undang
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>,
sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Apabila log masuk, mendaftar, atau memaut ke Perkhidmatan melalui akaun pihak ketiga;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Apabila menghubungi kami;
Daripada sumber lain; dan
Daripada peranti atau aplikasi anda
untuk membolehkan kami mentadbir dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda termasuk membolehkan anda mencipta, mengedit, mengubah suai dan berkongsi Kandungan Pengguna serta berinteraksi dengan pengguna lain, dan membenarkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan, apabila anda memilih untuk berbuat demikian; Kami juga menggunakan maklumat ini untuk mempromosikan kandungan atau untuk memberikan anda maklumat atau kandungan yang disesuaikan atau diperibadikan yang mungkin menarik minat anda.
Pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak yang mengawal peruntukan Perkhidmatan atau untuk mengambil langkah-langkah yang anda minta sebelum mendaftar untuk membuka akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Berikan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Apabila log masuk, mendaftar, atau memaut ke Perkhidmatan melalui akaun pihak ketiga;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Apabila menghubungi kami;
Daripada sumber lain; dan
Daripada peranti atau aplikasi anda
untuk memahami cara anda menggunakan Perkhidmatan, dan untuk menambah baik serta membangunkan Perkhidmatan, termasuk untuk melatih dan menambah baik teknologi kami, seperti model dan algoritma pembelajaran mesin kami,
Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu, untuk menambah baik dan membangun Perkhidmatan.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, dan berkongsi maklumat tersebut dengan partner pengiklanan, sebagai contoh:
Maklumat yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Daripada peranti atau aplikasi anda
untuk menyediakan anda dengan pengiklanan yang diperibadikan berdasarkan aktiviti gabungan anda di dalam dan luar Perkhidmatan, termasuk merentas aplikasi dan laman web yang tidak berkaitan.
Kami atau partner pengiklanan kami meminta persetujuan anda untuk menyediakan iklan yang diperibadikan.
Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pengiklanan diperibadikan dengan menavigasi ke tetapan dalam aplikasi anda melalui ikon tetapan, memilih "pilihan rangkaian iklan" dan mengklik "Tidak Bersetuju". Penarikan balik persetujuan anda tidak akan menjejaskan kesahihan memproses maklumat anda berdasarkan persetujuan anda sebelum penarikan balik kebenaran anda.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan> dan <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan berkongsi maklumat tersebut dengan partner pengiklanan, untuk menyediakan pengiklanan tidak diperibadikan kepada anda. Kami atau partner pengiklanan kami mungkin memaparkan pengiklanan yang tidak diperibadikan kepada pengguna, termasuk mereka yang memilih untuk tidak menerima iklan diperibadikan.Kami atau partner pengiklanan kami menyediakan pengiklanan tidak diperibadikan kepada anda. Pemprosesan ini diperlukan untuk kepentingan sah kami, iaitu untuk memaparkan iklan yang tidak diperibadikan untuk memastikan Perkhidmatan kekal percuma.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Berikan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, dan berkongsi maklumat tersebut dengan partner pengiklanan dan pengukuran, untuk mengukur dan memahami keberkesanan pengiklanan untuk mengukur dan memahami keberkesanan pengiklanan Perkhidmatan yang dipaparkan, dan membantu pengiklan kami menentukan keberkesanan iklan mereka.Pemprosesan ini diperlukan untuk kepentingan sah kami, iaitu untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk membolehkan kami, pengiklan kami dan partner pengiklanan dan pengukuran kami memahami prestasi iklan mereka dan kumpulan sasaran yang melihat atau berinteraksi dengan iklan mereka. Ini supaya mereka boleh membuat keputusan termaklum (seperti jenis kempen iklan yang mereka mungkin mahu jalankan, jenis kumpulan sasaran yang mereka ingin jangkau dan jenis iklan yang paling disukai oleh pengguna). Ini membantu memastikan pengiklanan yang kami tunjukkan kepada pengguna relevan dan menghiburkan, dan memastikan Perkhidmatan kekal percuma untuk semua pengguna.
Kategori maklumat yang kami gunakan akan bergantung pada keadaan khusus setiap permintaan atau kewajipan. Bergantung pada keadaan, kami menggunakan <Maklumat yang Anda Berikan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Apabila log masuk, mendaftar, atau memaut ke Perkhidmatan melalui akaun pihak ketiga;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Apabila menghubungi kami;
Daripada sumber lain; dan
Daripada peranti atau aplikasi anda.
untuk mematuhi mana-mana kewajipan undang-undang, termasuk jika perlu untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia.
Pemprosesan ini diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang Kesatuan Eropah atau Negara Anggota. Ini termasuk situasi di mana kami mempunyai kewajipan untuk mengambil langkah untuk memastikan keselamatan pengguna kami atau mematuhi permintaan undang-undang yang sah seperti perintah daripada agensi penguatkuasaan undang-undang atau mahkamah. Pemprosesan yang sama mungkin diperlukan untuk membalas permintaan kawal selia yang memerlukan pemprosesan maklumat di bawah Bab IV dan VI GDPR.
Dalam keadaan lain, pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kita, iaitu, untuk mendedahkan dan berkongsi maklumat dengan pengawal selia atau entiti kerajaan yang lain.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Apabila menghubungi kami; dan
Daripada peranti atau aplikasi anda.
Untuk berkomunikasi dengan anda, mengenai perkara berkaitan perkhidmatan, menjawab dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas anda, serta memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan, termasuk perubahan pada terma dan dasar kami.
Pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak dengan anda.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Daripada peranti atau aplikasi anda
Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda mengikut keutamaan anda.
Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu untuk mempromosikan perkembangan dan ciri baharu Perkhidmatan kami. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk menghantar mesej kepada anda jika dikehendaki oleh undang-undang.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
Semasa mendaftar akaun;
Apabila log masuk, mendaftar, atau memaut ke Perkhidmatan melalui akaun pihak ketiga;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
Lokasi anda;
Apabila menghubungi kami;
Daripada sumber lain; dan
Daripada peranti atau aplikasi anda
Untuk menguatkuasakan Terma Perkhidmatan, Garis Panduan Komuniti, dan syarat serta dasar lain kami, termasuk memastikan anda cukup umur untuk menggunakan Perkhidmatan.
Pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak dengan anda.
Kami menggunakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, sebagai contoh:
semasa mendaftar akaun;
apabila log masuk, mendaftar, atau memaut ke Perkhidmatan melalui akaun pihak ketiga;
Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang dikumpul apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami;
lokasi anda;
apabila menghubungi kami;
daripada sumber lain; dan
daripada peranti atau aplikasi anda
untuk mengesan penyalahgunaan, penipuan, aktiviti menyalahi undang-undang, untuk memastikan perlindungan dan keselamatan anda, termasuk mengimbas, menganalisis dan menyemak Kandungan Pengguna dan metadata berkaitan yang melanggar Terma Perkhidmatan, Garis Panduan Komuniti kami, serta syarat dan dasar lain, jika dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.
Kami juga mungkin menggunakan maklumat ini untuk menjalankan penyelesaian masalah, analisis data, ujian, dan penyelidikan.
Pemprosesan adalah perlu untuk kepentingan sah kami, iaitu,
untuk memastikan bahawa Perkhidmatan adalah selamat dan terjamin, untuk memastikan pematuhan dengan Terma Perkhidmatan dan Garis Panduan Komuniti, kami, dan untuk mengenal pasti penyalahgunaan Perkhidmatan; dan
untuk memastikan kestabilan dan keselamatan berterusan Platform dan memastikan ia sentiasa tersedia dan berfungsi.
Dalam sesetengah kes, kami mungkin kumpul atau menyahnamakan <Maklumat yang Anda Sediakan>, <Maklumat Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, dan menggunakannya dalam cara yang dirancang untuk tidak dapat mengenal pasti anda, untuk penyelidikan, statistik, atau tujuan lain, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.Pemprosesan adalah penting bagi kepentingan sah kami, iaitu untuk menjalankan penyelidikan dan melindungi maklumat peribadi melalui pengumpulan atau secara tanpa nama, selaras dengan prinsip pengurangan data dan privasi mengikut prinsip reka bentuk.
Kami mungkin menggunakan <Maklumat yang Anda Berikan>, <Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, jika perlu untuk melindungi nyawa anda atau orang lain, integriti fizikal atau keselamatan. Ini boleh termasuk memberikan maklumat kepada agensi penguatkuasa undang-undang atau perkhidmatan kecemasan dalam situasi mendesak untuk melindungi kesihatan atau nyawa. Jenis maklumat khusus yang kami gunakan akan bergantung pada situasi tertentu.Pemprosesan adalah perlu untuk melindungi kepentingan anda atau individu lain.
Kami mungkin menggunakan <Maklumat yang Anda Berikan>, <Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik>, dan <Maklumat Daripada Sumber Lain>, untuk sebarang tujuan lain yang dibenarkan oleh anda. Maklumat sebenar yang kami gunakan bergantung pada keadaan fakta.Kami memproses maklumat anda apabila anda telah memberikan kebenaran anda untuk berbuat demikian.

Pemindahan data antarabangsa. Jika anda biasanya tinggal di Wilayah Eropah, data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan dipindahkan selanjutnya ke, dan disimpan di, destinasi di luar Wilayah Eropah (contohnya, kepada penyrdia perkhidmatan dan partner kami). Kami mungkin menyimpan maklumat yang kami kumpulkan dalam pelayan selamat yang terletak di Amerika Syarikat dan Singapura.

Apabila kami memindahkan maklumat anda ke luar Rantau Eropah, kami memastikan ia mendapat manfaat daripada tahap perlindungan data yang mencukupi dengan bergantung pada:

Keputusan kecukupan. Ini ialah keputusan daripada Suruhanjaya Eropah di bawah Perkara 45 GDPR (atau keputusan yang setara di bawah undang-undang lain) yang mana mereka mengiktiraf bahawa sesebuah negara menawarkan tahap perlindungan data yang mencukupi. Kami memindahkan maklumat anda ke beberapa negara dengan keputusan yang mencukupi; atau

Klausa kontrak standard. Suruhanjaya Eropah telah meluluskan klausa kontrak di bawah Perkara 46 GDPR yang membenarkan syarikat di EEA memindahkan data ke luar EEA. Klausa ini (dan setara yang diluluskan untuk UK dan Switzerland) dipanggil klausa kontrak standard. Kami bergantung pada klausa kontrak standard untuk memindahkan maklumat anda kepada entiti tertentu dalam kumpulan korporat kami dan pihak ketiga di negara tanpa keputusan yang mencukupi.

Jika anda ingin bertanya lebih lanjut tentang perlindungan ini, sila hubungi kami di: capcut.support@bytedance.com.

Hak anda. Anda mempunyai hak berikut:

Hak untuk meminta secara percuma (i) pengesahan sama ada kami memproses data peribadi anda dan (ii) akses kepada salinan data peribadi yang disimpan;

Hak untuk meminta pembetulan yang wajar atau pemadaman data peribadi anda atau sekatan pemprosesan data peribadi anda;

Jika pemprosesan data peribadi anda sama ada berdasarkan persetujuan anda atau perlu untuk melaksanakan kontrak dengan anda dan pemprosesan dijalankan dengan cara automatik, hak untuk menerima data peribadi mengenai anda dalam struktur, biasa digunakan dan format boleh dibaca mesin atau meminta data peribadi anda dihantar terus kepada syarikat lain, jika boleh dilaksanakan secara teknikal (kemudahalihan data);

Di mana pemprosesan data peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda, hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa (pengeluaran tidak akan memberi kesan kesahihan aktiviti pemprosesan data yang telah berlaku sebelum pengeluaran tersebut);

Hak untuk tidak tertakluk kepada sebarang keputusan automatik individu, termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang ke atas anda atau yang serupa memberi kesan yang ketara kepada anda melainkan kami mendapat persetujuan anda, ini dibenarkan oleh undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota atau ini perlu untuk melaksanakan sesuatu kontrak;

Hak untuk membantah pemprosesan jika kami memproses data peribadi anda atas dasar kepentingan sah kami melainkan kami boleh menunjukkan alasan sah yang menarik yang mungkin mengatasi hak anda. Jika anda membantah pemprosesan sedemikian, kami meminta anda menyatakan alasan bantahan anda agar kami dapat memeriksa pemprosesan data peribadi anda dan mengimbangi kepentingan sah kami dalam pemprosesan dan bantahan anda terhadap pemprosesan ini;

Anda mempunyai hak untuk meminta sekatan pemprosesan maklumat anda di mana (a) anda mencabar ketepatan maklumat, (b) maklumat telah diproses secara tidak sah, tetapi anda mempertikaikan pemadaman maklumat tersebut, (c) di mana anda memerlukan maklumat untuk disimpan bagi tujuan menuntut atau membela tuntutan undang-undang, atau (d) anda telah membantah pemprosesan dan anda sedang menunggu keputusan permintaan bantahan itu.

Hak untuk membantah memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung; dan

Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda.

Sebelum kami boleh memberi maklum balas kepada permintaan untuk melaksanakan satu atau lebih hak yang disenaraikan di atas, anda boleh dikehendaki mengesahkan identiti anda atau butiran akaun anda.

Sila hantar e-mel kepada kami jika anda ingin menggunakan mana-mana hak anda capcut.support@bytedance.com.

Wakil GDPR

Jika anda berada di United Kingdom, wakil GDPR kami yang ditetapkan ialah:

Cosmo Technology Private Limited

2 Temple Back East

Temple Quay

Bristol

UNITED KINGDOM

BS1 6EG

Jika anda berada di EEA atau Switzerland, wakil GDPR kami yang ditetapkan ialah:

Mikros Information Technology Ireland Limited

Mespil Business Centre

Mespil House

Jalan Sussex

Dublin 4

Ireland

Kuki

Kami akan, melainkan dikecualikan, mendapatkan persetujuan anda untuk menggunakan kuki. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki, sila lawati Dasar Kuki. kami.

Mesir

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Mesir, terma tambahan berikut terpakai:

Anda mengisytiharkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila minta ibu bapa atau penjaga sah anda membaca ini bersama anda. Jika anda menyemak terma ini sebagai ibu bapa/penjaga sah bagi pengguna yang berumur di bawah 18 tahun, anda dengan ini mengisytiharkan bahawa pengguna tersebut berumur 13 tahun ke atas dan bahawa anda telah membaca dan mengakui Dasar Privasi dan Terma Penggunaan ini dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan dan pendaftaran akaun oleh anak anda.

Indonesia

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Indonesia, terma tambahan berikut terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara terma tambahan berikut dan peruntukan dalam kandungan utama Dasar ini, terma berikut akan diutamakan.

Umur, Kebenaran Ibu Bapa dan Penjaga. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda memperakui bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau berkahwin atau tidak di bawah penjagaan. Jika anda berumur di bawah 21 tahun dan anda belum berkahwin, atau di bawah penjagaan:

anda mesti mendapatkan kelulusan daripada ibu bapa atau penjaga anda yang sah; dan

ibu bapa atau penjaga sah anda bertanggungjawab untuk: (i) semua tindakan anda berkaitan dengan akses dan penggunaan Tapak dan Perkhidmatan oleh anda; (ii) pematuhan anda terhadap dasar ini; dan (iv) memastikan bahawa mana-mana penyertaan anda dalam Tapak dan Perkhidmatan tidak akan, dalam apa jua keadaan, mengakibatkan sebarang pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak.

Jika anda tidak mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah anda dan ibu bapa atau penjaga sah anda tidak bersedia untuk membuka akaun dengan nama mereka, anda mesti berhenti mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan.

Pilihan Anda. Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pendedahan data peribadi kami kepada pihak ketiga. Atas permintaan anda, kami akan memaparkan, menerbitkan, menghantar, menyebarkan, dan/atau membuka akses kepada data peribadi anda kepada pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa dengan menarik balik persetujuan anda terhadap pendedahan dan/atau pengumpulan data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan anda dan anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa ciri dan fungsi Capcut.

Anda boleh meminta kami untuk (i) mendedahkan sejarah data peribadi yang telah kami kumpulkan; dan/atau (ii) memadam dan melupuskan data peribadi anda yang telah kami kumpulkan pada pelayan kami. Sila ambil perhatian bahawa dengan meminta kami memadam dan melupuskan data peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa ciri dan fungsi Capcut.

Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi kami di: capcut.support@bytedance.com.

Pemberitahuan. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran data peribadi, kami akan memberitahu anda dan memberikan anda maklumat mengenai pelanggaran data peribadi tersebut.

Pengekalan data. Kami menyimpan maklumat anda selagi perlu untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda. Di mana kami tidak memerlukan maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami menyimpannya hanya selagi kami mempunyai tujuan perniagaan yang sah untuk menyimpan data tersebut. Walau apa pun, terdapat keadaan di mana kami akan menyimpan data ini untuk tempoh lima (5) tahun (atau lebih lama jika perlu) mengikut tanggungjawab undang-undang kami atau di mana diperlukan untuk pewujudan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Selepas anda menghentikan penggunaan Perkhidmatan kami dan tempoh pengekalan lima (5) tahun telah berakhir, kami menyimpan maklumat anda dalam format terkumpul dan tanpa nama. Maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi boleh disimpan selama-lamanya untuk analitik.

Israel

Jika anda menggunakan perkhidmatan di Israel, terma tambahan berikut terpakai. Anda mengisytiharkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila minta ibu bapa atau penjaga sah anda membaca ini bersama anda. Jika anda menyemak terma ini sebagai ibu bapa/penjaga sah bagi pengguna yang berumur di bawah 18 tahun, anda dengan ini mengisytiharkan bahawa pengguna tersebut berumur 13 tahun ke atas dan bahawa anda telah membaca dan mengakui Dasar Privasi dan Terma Penggunaan CapCut dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan dan pendaftaran akaun oleh anak anda.

Mexico

Jika anda menggunakan perkhidmatan di Mexico, terma tambahan berikut terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara terma tambahan berikut dan peruntukan dalam kandungan utama dasar ini, terma berikut akan diutamakan.

Pengawal Data: Bytedance Pte. Ltd.1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583

Cara kami menggunakan data peribadi anda. Hampir semua tujuan pemprosesan data yang dinyatakan di atas dalam bahagian utama Dasar Privasi ini merupakan tujuan wajib. Walau bagaimanapun, berikut merupakan tujuan sekunder:

untuk memberi anda pengiklanandan tinjauan yang diperibadikan.

Tujuan di atas tidak diperlukan untuk menyediakan Platform, tetapi membolehkan kami memberikan anda pengalaman yang lebih baik. Kami menawarkan anda keupayaan untuk membuat pilihan tentang cara kami menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda. Anda sentiasa boleh mengehadkan tujuan kedua dengan menggunakan alatan dalam Tetapan yang membolehkan anda mengehadkan ciri tertentu.

Kami menggunakan kedua-dua kaedah manusia dan automatik untuk memproses data anda.

Cara kami berkongsi data peribadi anda. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan selain daripada pemprosesan bagi pihak kami. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pendedahan tersebut seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Dengan memberikan kami data peribadi anda dan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pemindahan yang memerlukan persetujuan anda. Anda sentiasa boleh membatalkan persetujuan anda dan menggunakan hak anda seperti yang dinyatakan di bawah.

Bahasa. Dasar mungkin telah disediakan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Sepanyol. Jika anda seorang pengguna di Mexico, anda hendaklah merujuk kepada versi Sepanyol, yang akan diutamakan.

Hak Anda. Anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan data peribadi anda: akses, pembetulan, pembatalan, bantahan, penarikan balik persetujuan, had penggunaan dan pendedahan data anda. Anda boleh menggunakan hak anda dengan menghantar permintaan anda ke capcut.support@bytedance.com. Untuk mengetahui tentang keperluan yang berkenaan dan prosedur untuk melaksanakan hak anda, sila hubungi kami di alamat e-mel di atas. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh melaksanakan hak anda melalui ibu bapa atau penjaga. Permintaan untuk melaksanakan hak anda akan diselesaikan secepat mungkin mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan dan sifat permintaan anda.

Maklumat berkaitan kanak-kanak bawah umur. Anda boleh menyemak bahagian kebenaran ibu bapa kami dalam Terma Perkhidmatan.

Filipina

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Filipina, terma tambahan berikut akan digunakan menurut undang-undang, peraturan yang berkaitan, peraturan dan penguatkuasaan serta arahan oleh Privasi Nasional Filipina oleh Suruhanjaya Privasi Kebangsaan Filipina ( Philippines National Privacy Commission, NPC) mengenai privasi data.

Hak Anda. Setakat undang-undang, peraturan dan pengawalan yang berkaitan tentang privasi data mengiktiraf hak dan kebebasan anda sebagai subjek data, anda berhak untuk mendapatkan maklumat, membantah, mengakses, pembetulan, memadam atau menyekat, membuat aduan di hadapan NPC, ganti rugi dan kemudahalihan data. Sebelum kami boleh memberi maklum balas kepada permintaan untuk melaksanakan satu atau lebih hak yang disenaraikan di atas, anda boleh dikehendaki mengesahkan identiti anda atau butiran akaun anda.

Rusia

Apakah alasan undang-undang untuk pemprosesan data. Apabila kami memproses data peribadi anda, kami bergantung pada persetujuan anda, pelaksanaan kontrak, kepentingan sah, dan kewajipan kami untuk memproses data peribadi, apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi mengikut Dasar Privasi ini.

Di mana kami menyimpan data peribadi anda. Data peribadi anda mungkin dipindahkan dari Rusia ke Singapura dan disimpan di lokasi tersebut, di luar negara tempat anda tinggal.

Profil awam. Kami bergantung pada persetujuan anda untuk pengedaran awam data peribadi, apabila tetapan akaun anda ialah ‘Profil Awam’. Sebagai alternatif, anda boleh menukar profil anda kepada peribadi dengan menukar tetapan anda kepada tetapan ‘Akaun Peribadi’ dalam “Urus akaun saya” .

Afrika Selatan

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Afrika Selatan, terma tambahan berikut terpakai:

Anda mengisytiharkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila minta ibu bapa atau penjaga sah anda membaca ini bersama anda. Jika anda menyemak terma ini sebagai ibu bapa/penjaga sah bagi pengguna yang berumur di bawah 18 tahun, anda dengan ini mengisytiharkan bahawa pengguna tersebut berumur 13 tahun ke atas dan bahawa anda telah membaca dan mengakui Dasar Privasi dan Terma Penggunaan ini dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan dan pendaftaran akaun oleh anak anda.

Korea Selatan

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Korea Selatan, terma tambahan berikut terpakai:

Cara kami berkongsi maklumat anda. Selain teks utama dasar ini, sekiranya kami menggunakan maklumat seperti Kandungan Pengguna dan kandungan video pada Perkhidmatan kami sebagai sebahagian daripada kempen pengiklanan dan pemasaran kami untuk mempromosikan Perkhidmatan, maklumat peribadi anda yang terkandung dalam maklumat tersebut mungkin didedahkan kepada penerima kandungan pengiklanan atau pemasaran tersebut.

Iklan Diperibadikan. Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan iklan yang diperibadikan pada Perkhidmatan kami untuk memberikan anda Perkhidmatan kami secara percuma.

Pengekalan data. Kami memusnahkan data peribadi yang tujuan pengumpulannya seperti yang dipersetujui oleh anda telah dicapai, atau yang tempoh dan penggunaannya yang anda izinkan atau yang disediakan dalam Dasar telah tamat tempoh; dengan syarat, namun, kami akan terus menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang ditetapkan mengikut undang-undang berikut, jika berkenaan, termasuk, tapi tidak terhad kepada: Akta mengenai Perlindungan Pengguna dalam Dagangan Elektronik:

Rekod mengenai pembatalan pesanan anda, pembayaran anda pada item yang dibeli, dan bekalan barang/perkhidmatan kami: 5 tahun

Rekod mengenai pengendalian aduan atau pertikaian pengguna: 3 tahun

Rekod pada iklan dan label: 6 bulan

Akta Perlindungan Rahsia Komunikasi

Rekod pada lawatan anda ke laman web kami: 3 bulan

Pemusnahan data Peribadi. Kami memusnahkan data peribadi anda dengan cara yang menyebabkannya tidak dapat dipulihkan oleh jabatan yang berkaitan.

Hak Anda

Hak data. Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi yang kami pegang tentang anda, untuk membetulkan mana-mana data peribadi yang disimpan tentang anda yang tidak tepat, untuk meminta pemadaman data peribadi yang disimpan tentang anda, dan hak untuk meminta penggantungan pemprosesan data peribadi anda. Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi kami di capcut.support@bytedance.com.

Keselamatan Data. Kami bekerja keras untuk melindungi CapCut dan pengguna kami daripada akses tanpa kebenaran atau pengubahan tanpa kebenaran, pendedahan atau pemusnahan maklumat yang kami simpan tanpa kebenaran. Untuk tujuan ini, kami mempunyai perlindungan teknikal, pengurusan dan fizikal, termasuk dasar dalaman untuk perlindungan data, mengehadkan akses kepada data peribadi atas dasar yang perlu diketahui dan mengawal akses kepada kemudahan di mana data peribadi diproses.

Maklumat Berkaitan dengan Kanak-Kanak. CapCut tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 14 tahun.

Amanah dan/atau Pemindahan Data Peribadi ke Luar Negara. Kami mengamanahka data anda kepada affiliate kami, penyedia storan awan, penyedia perkhidmatan IT dan pusat data, yang sebahagiannya berada di luar negara, tertakluk kepada persetujuan atau pemberitahuan anda kepada anda, jika berkenaan. Entiti yang menerima dan memproses data anda komited untuk menggunakan dan menyimpan data peribadi dengan mematuhi peraturan domestik dan antarabangsa dan untuk mengambil semua langkah fizikal dan teknikal yang ada untuk melindungi data peribadi. Anda boleh menarik diri daripada pemindahan tersebut selagi pemindahan itu tidak diperlukan untuk memberikan anda Perkhidmatan, dengan menghubungi capcut.support@bytedance.com.

Türkiye

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Türkiye, terma tambahan berikut terpakai:

Wakil Pengawal Data . Anda boleh menghubungi wakil pengawal data kami di Türkiye melalui e-mel untuk mengendalikan soalan dan aduan berkaitan pemprosesan data peribadi anda jika anda berada di Türkiye.

Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda.Kami bergantung pada asas undang-undang berikut semasa memproses data peribadi anda mengikut Perkara 5 Undang-undang No. 6698 tentang Perlindungan Data Peribadi:

pemprosesan ditetapkan secara jelas atau ditentukan oleh undang-undang

pemprosesan data peribadi anda adalah perlu dengan syarat ia berkaitan secara langsung dengan pemuktamadan atau penyempurnaan kontrak antara kami

pemprosesan adalah wajib bagi kami supaya dapat mematuhi kewajipan undang-undang kami

data yang berkaitan disediakan secara umum oleh anda sendiri

pemprosesan adalah wajib untuk penentuan, pelaksanaan atau perlindungan hak

pemprosesan adalah mandatori untuk kepentingan sah kami, dengan syarat ia tidak melanggar hak dan kebebasan asas anda

persetujuan eksplisit anda (Sila ambil perhatian bahawa kami bergantung pada asas undang-undang ini hanya apabila kami memerlukan persetujuan anda untuk pemprosesan dan kami tidak bergantung pada asas undang-undang ini jika dan apabila kami bergantung pada salah satu alasan undang-undang lain di atas)

Hak anda. Menurut Perkara 11 Undang-undang Perlindungan Data, anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan data peribadi anda:

hak untuk mengetahui sama ada kami memproses data peribadi anda,

hak untuk meminta maklumat berkenaan dengan pemprosesan tersebut, jika kami memproses data peribadi anda,

hak untuk mempelajari tujuan pemprosesan dan sama ada ia digunakan untuk tujuan tersebut atau tidak;

hak untuk mengetahui pihak ketiga di dalam atau di luar negara, kepada siapa kami memindahkan data peribadi anda,

hak untuk meminta pembetulan data peribadi yang tidak lengkap atau tidak tepat,

hak untuk meminta pemadaman atau pemusnahan data peribadi anda di bawah syarat yang ditetapkan dalam Perkara 7 Undang-undang Perlindungan Data,

hak untuk meminta kami memberitahu pihak ketiga, kepada siapa kami memindahkan data peribadi anda, tentang pembetulan, pemadaman dan/atau pemusnahan data peribadi anda mengikut permintaan anda dalam skop dua item di atas,

hak untuk membantah keputusan negatif tentang anda yang disebabkan oleh analisis data peribadi anda yang diproses hanya dengan cara automatik,

hak untuk menuntut ganti rugi untuk kerugian yang ditanggung akibat pemprosesan data peribadi anda yang menyalahi undang-undang.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak anda, sila hubungi kami di capcut.support@bytedance.com.

Permintaan yang terdapat dalam permohonan anda akan diselesaikan secepat mungkin mengikut jenis permintaan anda dan selewat-lewatnya dalam tempoh tiga puluh hari secara percuma. Walau bagaimanapun, jika permintaan anda menimbulkan kos tambahan kepada syarikat kami, maka anda mungkin dicaj atas yuran tarif yang ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Data Peribadi Turki.

Bahasa. Dasar ini tersedia dalam bahasa Inggeris dan Turki. Jika terdapat apa-apa percanggahan atau tafsiran berbeza antara versi Inggeris dan Turki, teks bahasa Turki akan diutamakan.

Emiriah Arab

Bersatu

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Emiriah Arab Bersatu, terma tambahan berikut terpakai:

Cara kami berkongsi data peribadi anda. Sebagai tambahan kepada teks utama dasar ini, dengan menggunakan Perkhidmatan di UAE anda bersetuju menerima terma Dasar Privasi ini dan bersetuju dengan perkongsian kami data peribadi anda selaras dengan teks utama Dasar Privasi ini. 

Undang-undang yang mentadbir dan penyelesaian pertikaian. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami di UAE, Dasar Privasi ini akan ditadbir urus dan ditafsir mengikut undang-undang UAE. Sekiranya berlaku pertikaian antara pihak berkaitan dengan Dasar Privasi ini:

jika pertikaian itu berkaitan dengan tuntutan untuk sejumlah wang dalam had yang ditentukan oleh Tribunal Tuntutan Kecil DIFC dari semasa ke semasa, maka pertikaian itu hendaklah dirujuk oleh mana-mana pihak kepada Tribunal tersebut; dan

bagi semua pertikaian lain, pihak-pihak hendaklah mencari penyelesaian pertikaian itu melalui pengantaraan mengikut Peraturan Pengantaraan Pusat Timbang Tara DIFC-LCIA, yang Peraturan dianggap digabungkan dengan merujuk kepada klausa ini. Jika pertikaian tidak diselesaikan melalui pengantaraan dalam tempoh 30 hari dari permulaan pengantaraan, atau tempoh selanjutnya yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak secara bertulis, pertikaian itu hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara DIFC-LCIA Pusat Timbang Tara, yang Peraturannya dianggap diambil kira dengan merujuk kepada klausa ini. Bahasa yang akan digunakan dalam pengantaraan dan dalam timbang tara, adalah bahasa Inggeris. Dalam mana-mana timbang tara yang dimulakan menurut klausa ini, bilangan penimbang tara hendaklah seorang dan timbang tara hendaklah dijalankan di Dubai.

Amerika Syarikat

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Amerika Syarikat, ia disediakan dan dikawal oleh Bytedance Pte. Ltd., melainkan anda menggunakan Perkhidmatan Premium kami, seperti yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan kami, pada versi Web CapCut produk. Dalam kes itu, Bytedance Inc. akan menjadi pengawal data yang dijana dan dimuat naik oleh anda apabila menggunakan Perkhidmatan Premium kami, dan akan terikat dengan Dasar ini. Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Amerika Syarikat, terma tambahan berikut terpakai:

Hak dan Pilihan Anda

Bergantung pada tempat permastautinan anda, anda mungkin berhak mendapat hak tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi anda, seperti yang diterangkan di bawah:

Hak untuk Tahu. Anda mungkin mempunyai hak untuk mengetahui maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda, termasuk kategori dan/atau maklumat peribadi tertentu, kategori sumber dari mana ia dikumpulkan, perniagaan atau tujuan komersial untuk mengumpul, menjual atau berkongsinya, dan kategori pihak ketiga yang kami mendedahkannya.

Capaian dan Kemudahalihan Data. Tertakluk kepada pengecualian tertentu, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta salinan maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda.

Pemadaman. Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan maklumat yang kami kumpulkan daripada atau tentang anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu.

Betulkan Maklumat Tidak Tepat. Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta kami membetulkan ketidaktepatan dalam maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda.

Anda boleh menggunakan hak ini dengan menyerahkan permintaan anda melalui kaedah berikut:

E-mel: capcut.support@bytedance.com

Alamat: 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583

Anda mungkin berhak, menurut undang-undang yang berkenaan, untuk menyerahkan permintaan melalui ejen yang diberi kuasa. Untuk melantik ejen yang diberi kuasa untuk melaksanakan pilihan bagi pihak anda, sila berikan bukti bahawa anda telah memberikan kuasa wakil ejen tersebut atau bahawa ejen itu sebaliknya mempunyai kuasa bertulis yang sah untuk menyerahkan permintaan untuk melaksanakan hak bagi pihak anda.

Kami akan membalas permintaan anda selaras dengan undang-undang yang terpakai dan tertakluk kepada pengesahan yang sewajarnya. Kami akan mengesahkan permintaan anda dengan meminta anda menghantarnya daripada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau memberikan maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan akaun anda.

Rayuan. Anda boleh merayu sebarang keputusan yang kami telah buat mengenai permintaan anda dengan membalas komunikasi yang anda terima daripada kami yang menyampaikan keputusan anda. Kami tidak akan mendiskriminasi anda kerana melaksanakan hak dan pilihan anda, walaupun beberapa fungsi dan ciri yang tersedia pada Perkhidmatan ini mungkin berubah atau tidak lagi tersedia untuk anda.

Menarik Diri dari Penjualan dan Perkongsian. Walaupun CapCut tidak menjual maklumat peribadi anda untuk wang, kami “Menjual” dan “Berkongsi” maklumat anda (seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang yang berkenaan) dengan memproses dan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan menyampaikan iklan kepada anda berdasarkan aktiviti anda merentas tapak dan perkhidmatan lain (“pengiklanan tingkah laku merentas konteks” atau “pengiklanan bersasaran”). CapCut tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi secara sedar untuk pengiklanan tingkah laku merentas konteks atau pengiklanan bersasaran pengguna di bawah 16 tahun jika disekat oleh undang-undang yang berkenaan.

Anda boleh menggunakan hak anda untuk menarik diri dari Penjualan dan Perkongsian maklumat Peribadi anda. Anda boleh menarik diri:

dengan melayari “Pilihan Privasi Anda” dalam tetapan dalam aplikasi anda dan mematikan togol yang berkenaan, atau melayari ke togol Pilihan Privasi Anda di laman web; dan/atau

dengan mengaktifkan Kawalan Privasi Global ("GPC"), iaitu isyarat pilihan menarik diri berasaskan penyemak imbas yang membolehkan anda menyampaikan pilihan privasi anda kepada laman web yang anda lawati. Sila ambil perhatian bahawa disebabkan Kawalan Privasi Global ialah mekanisme berasaskan penyemak imbas, pilihan menarik diri anda hanya akan terpakai pada maklumat yang dikumpul melalui penyemak imbas yang anda aktifkan isyarat tersebut. Untuk maklumat lanjut mengenai GPC, sila layari laman web mereka di sini. Jika kami mengenal pasti anda telah mengaktifkan GPC pada penyemak imbas anda, dasar kami adalah untuk mengecualikan anda daripada Penjualan dan Perkongsian maklumat peribadi anda untuk penyemak imbas yang anda telah aktifkan GPC.

Walaupun sesetengah maklumat yang kami kumpulkan mungkin dianggap sebagai maklumat peribadi sensitif, kami hanya memproses maklumat tersebut untuk menyediakan Perkhidmatan dan dalam pengecualian lain di bawah undang-undang yang terpakai, seperti apabila kami memproses maklumat peribadi sensitif anda untuk melaksanakan perkhidmatan atau menyediakan barang yang anda minta daripada kami.

Hak California Lain. Selain Kawalan Privasi Global yang dibincangkan di atas, penyemak imbas anda mungkin menawarkan pilihan “Jangan Jejak” kepada anda, yang membolehkan anda memberi isyarat kepada pengendali laman web dan aplikasi web dan perkhidmatan bahawa anda tidak mahu pengendali tersebut menjejaki beberapa aktiviti dalam talian anda dari semasa ke semasa dan/atau di seluruh laman web yang lain. Produk kami tidak menyokong permintaan Jangan Jejak pada masa ini.

Vietnam 

Jika anda menggunakan Perkhidmatan di Vietnam, terma tambahan berikut terpakai:

Umur, Kebenaran Ibu Bapa dan Penjaga. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 16 tahun atau tidak di bawah penjagaan. Jika anda berumur di bawah 16 tahun atau di bawah penjagaan:

anda mesti mendapatkan kelulusan daripada ibu bapa atau penjaga anda yang sah; dan

ibu bapa atau penjaga sah anda bertanggungjawab untuk: (i) semua tindakan anda berkaitan dengan akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda; (ii) pematuhan anda terhadap dasar ini; dan (iv) memastikan bahawa mana-mana penyertaan anda dalam Perkhidmatan tidak akan, dalam apa jua keadaan, mengakibatkan sebarang pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak.

Jika anda tidak mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah anda dan ibu bapa atau penjaga sah anda tidak bersedia untuk membuka akaun dengan nama mereka, anda mesti berhenti mengakses Perkhidmatan.